ERAKUSKETA EXPOSICIÓN

2014ko azaroaren 7tik abenduaren 8ra / 7 de noviembre al 8 de diciembre de 2014
Gasteizko Montehermoso kulturunean / Centro Cultural Montehermoso Vitoria-Gasteiz.


ESKU-HARTZEA
Asmoa partaidetzako elkarrizketarako espazioa sortzea da. Horretarako, herri kirolekin loturiko objektu jakin bat jarriko da Gasteizen bizi diren zenbait artista eta sortzaileren eskura, enbor moztuen albo bana alegia, horren gainean aritu daitezen, eta Euskadi markari buruzko hausnarketa egin dezaten, betiere ikuspegi garaikide batetik. Abiapuntu gisa Euskadiren herentzia kultural eta tradiziozkoaren arketipo bat hartuko dugu (herri kirola alegia), Euskadi markaren inguruan pentsamendu kritikoa eta eztabaida piztu asmoz. hara zein den azken xedea: artista hautatuek kontzeptu hori jorratu dezaten, eta beren “markak” (galderak, inkognitak, ondorioak...) enbor moztuen alboetan isla ditzaten.

Artistek “markatuko” dituzten enborrak bi dimentsioko piìeza bihurtuko dira, eta "Euskadi Plusmarka" erakusketa osatuko dute. Inaugurazio egunean herri kirol saio bat izango da, trontza modalitatean hain zuzen. Ekintza horretan, artistek Euskadi markarekin nabarmendu dituzten enborrak moztuko dira zuenean. Erakusketa 2014ko azaroaren 7tik abenduaren 8ra bitartean izango da, Gasteizko Montehermoso kulturunean.

Proiektu hau egunerokoan nahasten ez diren diziplinen artean (artea eta kirola) dialogo interesgarriak pizteko aukera eman nahi die artista parte-hartzaileei, hartara iraganetik jasotako ondarearen eta gure etorkizunaren artean tentsio eta sinergiak sortaraziz. Batetik, euskal kulturaren iragan arketipikoaren zati hori ezagutaraziko da –herri jolas eta kirolak bitarte–, baina ikuspegi eguneratu eta garaikide batetik. Bestetik, hainbat artistaren inplikazioa eta parte-hartzea sustatu da, gizonezko zein emakume.  


ACCIÓN
Se trata de generar un espacio de diálogo participativo poniendo a disposición de vari*s artistas y creadores afincados en Vitoria objeto físico vinculado al “Herri Kirolak” (la cara de un tronco) para que intervengan en él arrojando una visión reflexiva sobre el concepto de “marca Euskadi”, siempre desde una perspectiva contemporánea. Se toma como punto de arranque un arquetipo de la herencia cultural y tradicional de Euskadi: el Herri Kirolak, utilizándolo como medio para generar pensamiento crítico, debate sobre la idea de “marca Euskadi”: el objetivo es que l*s artistas seleccionados trabajen sobre este concepto y plasmen sus “marcas” –preguntas, incógnitas, conclusiones– en la cara de un tronco.

Los troncos intervenidos “marcados” por l*s artistas serán convertidos en piezas bidimesionales para su posterior volcado en la exposición "Plusmarca Euskadi". El día de la inauguración se celebra una exhibición de Herri Kirolak en la modalidad de “tronza”. Durante el desarrollado de esta acción los troncos intervenidos con la marca Euskadi por l*s artistas seleccionad*s serán cortados en directo. La exposición se celebrará del 7 de noviembre de 2014 al 8 de diciembre de 2014 en el Centro Cultural Montehermoso de Vitoria-Gasteiz.

Este proyecto quiere constituirse en un espacio de oportunidad desde el que se genere un interesante diálogo entre sectores que habitualmente no se cruzan (prácticas artísticas y deporte), creándose de esta manera, tensiones y sinergias entre nuestras herencias pasadas y nuestros legados y futuros. Por un lado se dará a conocer parte de ese pasado arquetípico de la cultura vasca a través de sus juegos y deportes tradicionales, pero desde una óptica reactualizada y contemporánea generando esta peculiar marca de país, y por otro lado se busca en todo este proceso la implicación y participación de varios artistas tanto mujeres como hombres.